Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Basic Steps in Computer Networks

Authors

Mustafa Khaleefah Sakhai (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Basic Steps in Computer Networks (Podstawowe kroki w sieciach komputerowych)

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

04.07.2017