Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Defragmentacja w węźle optycznym

Authors

Mikołaj Roszkiewicz (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Defragmentation in an optical node

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.10.2017