Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

TravelBook - aplikacja społecznościowa pozwalająca na zarządzanie wycieczkami

Authors

Karolina Szczepaniak (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN TravelBook - social app for journay management

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.07.2017