Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Szybkie wytwarzanie i wirtualne prototypowanie pomocy przedoperacyjnych

Authors

Magdalena Żukowska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Rapid manufacturing and virtual prototyping of pre-surgery aids

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.08.2017