Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System informatyczny do ewidencji i normowania czasu pracy w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Patryk Chmielewski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Information system for recording and standardization of work time in the selected company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.07.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.