Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Studium koncepcyjno-obliczeniowe układu elektro-turbodoładowania

Authors

Michał Siwoń (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The conceptual-computational study of the electro-turbocharging system

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.07.2017