Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Performance evaluation of selected graph databases

Authors

Przemysław Rosowski (WI), Piotr Matyjaszczyk (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Ocena wydajności wybranych grafowych baz danych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

03.10.2017