Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ konstrukcji ramy urządzenia do wytwarzania przyrostowego na dokładność wytwarzania

Authors

Jakub Wojciechowski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The influence of additive manufaturing machine base frame on manufacturing accurancy

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.10.2017