Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Synteza ograniczeń programowania liniowego z użyciem przeszukiwania lokalnego

Authors

Daniel Sroka (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Synthesis of Linear Programming constraints with Local Search

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.10.2017