Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza danych medycznych pacjentów z tętniakiem aorty

Authors

Jan Furmanowski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of medical data of patients with aortic aneurysm

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.10.2017