Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie koncepcji nocnych połączeń publicznego transportu zbiorowego między miastem Poznań a gminą Tarnowo Podgórne

Authors

Jakub Pich (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

28.03.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.