Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena wpływu modyfikacji chemicznej napełniacza organicznego na właściwości kompozytów polipropylenowych formowanych w technologii odlewania rotacyjnego

Authors

Daniel Nowak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Influence of organic filler modification on properties of polypropylene-based composites produced by rotational molding

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.