Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja i postępowanie z wyrobem niezgodnym w przedsiębiorstwie AVK Components

Authors

Joanna Rzeszutek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identification and handling with non-conforming products

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2018