Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metodyka wykorzystania analizy ergonomiczności procesu pracy w opracowywaniu działań korekcyjnych. Przykład praktyczny

Authors

Tomasz Mataj (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Methodology of using the ergonomic analysis of the work process in developing corrective actions. Practical example

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.02.2018