Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ parametrów druku 3D na wytrzymałość materiału

Authors

Sebastian Schrödter (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Influence of 3D printing parameters on material strength

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2018