Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System wspierający pozyskiwanie informacji o systemach biologicznych z publikacji naukowych

Authors

Bartosz Makowski (WI), Filip Nienartowicz (WI), Łucja Mazur (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN A system supporting an acquisition of information about biological systems from scientific publications

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2018