Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie organizacji pracy w przedsiębiorstwie produkującym wyroby z tworzyw sztucznych

Authors

Marta Łakomiec (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improvement of work organisation in a plastic product manufacturer

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2018