Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja usprawnień procesu magazynowania w wybranych przedsiębiorstwach

Authors

Joanna Parakiewicz (WIZ), Katarzyna Raunest (WIZ), Michalina Gładoch (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Concept of improvement warehousing process in selected companies

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

06.02.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.