Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Kontrola jakości materiału w procesie produkcji ramy wagopakowaczki

Authors

Martyna Michalska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Quality control of the material in the production of the machine frame

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.02.2018