Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa pracy dystrybucji paliwa gazowego w Polskiej Spółce Gazownictwa oraz propozycje poprawy warunków pracy

Authors

Daniel Kańduła (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN An analysis and assessment of the work safety state in distribution of gaseous fuel in the Polish Gas Company and the proposals to improve the working conditions

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.05.2018