Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wiesław Grzybowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

wieslaw.grzybowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 77

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS