Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie procesu organizacji transportu zewnętrznego w przedsiębiorstwie FlexLink Systems przy użyciu narzędzi Lean Six Sigma

Authors

Mariusz Kasprzak (WIZ), Katarzyna Janiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improvement of arranging outbound transport in FlexLink Systems company by using Lean Six Sigma metodology

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

06.02.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.