Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analysis and improvement of management of rough materials and work in progress stock

Authors

Przemysław Jaskóła (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Analiza i doskonalanie zarządzania zapasami surowców i zapasów pracy

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

30.05.2018