Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie potencjału konkurencyjnego w zakresie specjalistycznych usług szkoleniowych na przykładzie Škoda Auto Szkoła

Authors

Olimpia Charońska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The study of a competitive potential in the field of specialized training services with regard to Škoda Auto School

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.05.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.