Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Modelowanie i symulacja ruchu kończyn dolnych człowieka podczas zeskoku

Autorzy

Patryk Jankowski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Modeling and simulation of human legs motion during jump down

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

30.05.2018