Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena zagrożeń hałasem na stanowiskach pracy frezera oraz operatora piły formatującej, wraz z propozycjami rozwiązań poprawiających warunki akustyczne

Authors

Mariusz Wesołowski (WIZ), Jędrzej Kaczmarek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Evaluation of noise hazards on the milling machine's workplace and formatting saw operator with proposals for solutions improving acoustic conditions

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.