Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena zgodności wybranych środków ochrony indywidualnej pracownika z wymaganiami bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie branży chemicznej

Authors

Sebastian Kubasiński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Conformity assessment of selected PPE worker witch the requirements of occupational safety and health,in chemical industry enterprise

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.04.2018