Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wybrane metody i narzędzia zarządzania produkcją w firmie z branży motoryzacyjnej

Authors

Hubert Gajda (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Selected methods and tools of production management in a company from the automotive industry

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2018