Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wybrane metody zwiększania efektywności magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa branży odzieżowej

Authors

Izabela Wojtkowiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Selected methods of increasing warehouse efficiency on the example of the clothing industry

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

26.06.2018