Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie systemu automatycznej kontroli jakości wyrobów z zastosowaniem czujnika wizyjnego

Authors

Karol Solarczyk (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Automatic product quality control system at the production place using vision sensor

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.09.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.