Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ekoprojekt ramy roweru miejskiego

Authors

Weronika Sikorska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ecoprojekt of a city bike frame

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.10.2018