Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza numeryczna schodów szklanych - statyka i dynamika z uwzględnieniem pękania

Authors

Agata Janiszewska (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.10.2018