Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Kompozyt Ti23Mo z nanostrukturą do zastosowań medycznych

Autorzy

Klaudia Wesoły (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ti23Mo with nanostructure to medical applications

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

05.07.2018