Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Katarzyna Niespodziana

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

katarzyna.niespodziana@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 28

ORCID

0000-0001-9827-9879

ResearcherID

N-7507-2013

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (17)

Recenzje prac dyplomowych (20)