Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie procesu badania trwałości lamp UV

Authors

Natalia Gniot (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improvement of testing the durability of UV lamp

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

12.07.2018