Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie technik CAx do projektowania części zamiennych poprawiających sprawność eksploatacyjną pojazdu przystosowanego do motorsportu

Authors

Bartosz Olszewski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The use of CAx techniques for the design of spare parts improving the exploitation efficiency of a vehicle adapted to motorsport

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

29.05.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.