Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Autogenerujący model CAD narzędziem eliminacji błędów projektowych

Authors

Mateusz Przybyła (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Elimination of design flaws by use of generative CAD model

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.11.2018