Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie analizy ryzyk i szans w systemie zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie

Authors

Nicoletta Grzesiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improving the analysis of risks and opportunities in safety management system in comapny

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.06.2018