Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Ewertowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

tomasz.ewertowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 65

ORCID

0000-0003-2833-5470

ResearcherID

W-9749-2018

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (5)

Promotorstwo prac dyplomowych (23)

Recenzje prac dyplomowych (10)