Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza procesów transportu wewnętrznego i magazynowania w aspekcie bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie usługowym

Authors

Ksenia Rosiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of internal transport and storage process in safety aspect in the service company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.06.2018