Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Antycypacja wpływu edukacji przedszkolnej w zakresie bezpieczeństwa na przyszłe postawy wobec bezpieczeństwa pracy

Authors

Natalia Kłonica (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Anticipation of the impact of pre-school education in the field of security on future attitudes towards occupational safety

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.10.2018