Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Walidacja narzędzia diagnostycznego do badania kultury bezpieczeństwa w PSP

Authors

Alicja Brońska (WIZ), Patrycja Jankowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Validation of a diagnostic tool to study the safety culture in the State Fire Service

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.10.2018