Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym towarów z wykorzystaniem metody ubezpieczeniowej

Authors

Barbara Dominiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Risk management on field of goods transport with usage of insurance methodh

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

02.07.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.