Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza procesów transportu wewnętrznego i magazynowania w aspekcie bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Dominika Błaszak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of internal transport and storage process in safety aspect in the production company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.06.2018