Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Źródła motywacji oraz strategie ciągłego doskonalenia dostawców w branży motoryzacyjnej

Authors

Katarzyna Gębicka (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Sources of motivation and applied strategies of continuous improvement suppliers of the automotive industry

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.09.2018