Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Multi-criteria evaluation of deliveries of goods using electric and conventional vehicles

Authors

Hassan Sayed (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wielokryterialna ocena dostaw produktów z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych i konwencjonalnych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

10.07.2018