Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja korzyści płynących z wykorzystania e-papieru w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Mikołaj Radoła (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identification of the benefits of using e-papier in a selected company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.10.2018