Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ustalenie stopnia użyteczności metod oceny ergonomicznych czynników ryzyka na wybranym stanowisku roboczym

Authors

Małgorzata Felisiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The determination of the extent of the usefulness of methods for assessing ergonomic risk factors at a selected workstation

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.10.2018