Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Full-duplex Radio Link using Echo Cancellation

Authors

Ali Kareem Jaber Khazaali (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Full-Duplex Radio Link using Echo Cancellation (Radiowe łącze działające w trybie pełnego dupleksu z wykorzystaniem kompensacji echa)

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

21.12.2017