Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Path searching and spectrum assignment algorithms for multistage swiching fabrics with spectrum conversion in elastic optical network nodes

Autorzy

Ataa Ismaeel Kareem Al-Tameemi (WEiT)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Path searching and spectrum assignment algorithms for multistage swiching fabrics with spectrum conversion in elastic optical network nodes (Algorytmy wyboru drogi połączeniowej i przydzielania widma w wielosekcyjnych polach komutacyjnych z konwersją

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

18.04.2018